BIO-SIL®: Vloeistofdosering bewezen beter dan granulaat

Uit DLG onderzoek (Richter und Büchele, 2000) is toediening van vloeistof en granulaat met elkaar vergeleken. Er is gekeken naar drogestof-verliezen, pH waarde en de NH3-N waarde. Overduidelijk bleek dat bij vloeistofdosering de droge-stofverliezen lager zijn en ook de pH waarde en de NH3-H lager zijn. De vloeistofdosering is duidelijk effectiever dan granulaattoediening.

Effectivity of additives liquid-granulated

bio-sil-02