+31 (0) 518 432 873

BIO-SIL® Gebruikers

Topmelker Fam. Welles uit de Krim (nr. 1 in 2015) enthousiast over BIO-SIL

‘Het werkt, is gemakkelijk toe te voegen en het is goedkoop’

 

Jos Welles topmelker Jos Welles topmelker 2

Al meer dan 10 jaar staat de familie Welles uit de Krim (Ov) onafgebroken in de top 10 van beste melkers in Nederland. In het afgelopen boekjaar was het economisch jaarresultaat 3117. Hiermee waren ze dé topmelker van Nederland. De 76 melkkoeien produceerden bij 2x daags melken in 305 dagen: 12.538 kg 4,05% vet en 3,65% eiwit.

Puntjes op de i. Wat is het geheim van zo’n hoge constante productie en wat maakt het dat dit succes geen eendagsvlieg is. Volgens de heer Jos Welles is het een kwestie van elk bedrijfsonderdeel zo goed mogelijk te behartigen, dit begint al bij de kalveropfok. Naast de opfok en verzorging van de veestapel is het voeren van cruciaal belang. Eén van de onderdelen hierin is het winnen en conserveren van zo goed mogelijk ruwvoer. Het rantsoen bestaat voor 60 procent uit kuilgras, 40 procent snijmaïs aangevuld met krachtvoer. Loonbedrijf Lamberink uit Lutten verzorgt het inkuilen en in het gras komt standaard het inkuilmiddel BIO-SIL. ‘Het werkt, is makkelijk toe te voegen en het is goedkoop, zo zegt Jos’. Het grootste voordeel wordt behaald uit het feit dat het kuilgras lekkerder ruikt, het is frisser. ‘Daarnaast heb ik beduidend minder last van broei en dit alles leidt er toe dat de koeien naar mijn idee meer ruwvoer opnemen. Bovendien heb ik hierdoor ook minder voerresten ‘. Gezien de goede resultaten zal dit jaar naast al het gras ook de mais worden behandeld met BIO-SIL.

Klikt u hier voor bedrijfsreportage in het vakblad VEETEELT Oktober 2015

Fam. Stellingwerf over verhoogde ruwvoeropname met BIO-SIL

‘mais is mooi van kleur en ruikt lekker fris’

Fam. Stellingwerf

Aan het woord is de heer Stellingwerf, melkveehouder in Lelystad. ‘Het streven naar een zo hoog mogelijk saldo per kg melk, dat is mijn doel’. Dhr. Stellingwerf melkt 100 melkkoeien en houdt er een niet gebruikelijk systeem op na. ‘Alle melkkoeien worden geïnsemineerd met een Belgische Blauwe fokstier. Ik heb nagenoeg geen geboorteproblemen, krijg een hoge prijs voor mijn kalveren en heb dus ook geen jongveeopfok’. Een aantal jaren geleden is bewust voor deze manier van bedrijfsvoering gekozen. ‘Dit bevalt me prima, het bespaart me veel werk en opfokkosten, de jaarlijkse vervanging van de veestapel gebeurt door tweede- en derdekalfskoeien aan te kopen. Natuurlijk heb ik dan wel eens een tegenvaller onder de aankopen, maar dat calculeer je van te voren in. Bovendien is dit een financieel aantrekkelijke manier van boeren’.

De gemiddelde melkproductie bedraagt momenteel in 305 dagen 9.200kg met 4,25% vet en 3,45% eiwit. Het basisrantsoen van de koeien bestaat uit snijmais aangevuld met 0,25 kg graszaadhooi per koe voor de structuur. ‘Snijmais is een makkelijk te telen voer en is bedrijfszeker. Het enige probleem met snijmais is de broeigevoeligheid, met name in de zomer. Ik heb altijd aardappelvezels en late stoomschillen gebruikt boven op de mais. Dit werkte wel, echter het is niet altijd even gemakkelijk te verwerken. Later ben ik overgegaan op een broeiremmer voor de toplaag. Ook dit werkte wel, maar was erg duur. Vorig jaar werd ik door mijn voerleverancier attent gemaakt op het conserveringsmiddel BIO-SIL, wat ook broeiremmend werkt. De loonwerker heeft BIO-SIL tijdens het hakselen door de mais gedaan in de hoop dat ik minder last van broei zou hebben. En inderdaad heb ik geen broeiproblemen. Maar een veel opvallender feit is de verhoogde voeropname. De mais is mooi van kleur en ruikt lekker fris. Ik heb nagenoeg ook geen verliezen aan de kuil, bovendien gaat de mais aan het voerhek schoon op. Zoals gezegd is de ruwvoeropname door de melkkoeien aanzienlijk gestegen en hierdoor kan ik de huidige melkproductie handhaven met behoorlijk minder krachtvoer. Zat ik voorheen altijd op 25-26 kg krachtvoer per 100 kg melk, momenteel zit ik op 19 kg krachtvoer per 100 kg melk!! Een behoorlijke besparing en dus een verhoging van het saldo per kg melk. Bovendien vind ik dat de koeien in een uitstekende gezondheid verkeren, dit wordt mede veroorzaakt door de hogere ruwvoeropname’.

‘Eind juli was mijn maiskuil op en heb ik wat snijmais aan moeten kopen om de periode tot de nieuwe oogst te overbruggen. Dit is kwalitatief goede mais die niet behandeld is met BIO-SIL. Vanaf het moment dat ik de onbehandelde mais ben gaan voeren is de ruwvoeropname met maar liefst 8-9 kg gezakt, dit is toch zeker 3 kg droge stof! Dit moet ik nu compenseren met duurder krachtvoer’.

‘Voor mij is duidelijk: al mijn 30 ha snijmais van dit jaar wordt wederom behandeld met BIO-SIL’. Dhr. Stellingwerf somt daarbij alle voordelen die hij ondervonden heeft nog eens op: ‘Eenvoudig toe te dienen, hogere ruwvoeropname met hierdoor een betere koegezondheid en een krachtvoerbesparing, geen problemen met broei en geen voerverliezen. Wat me bovendien erg aanspreekt is de prijs, het is het voordeligste product met een bewezen meerwaarde’.

D. Mulder, voormalig bedrijfsleider Schep Holsteins, over jarenlange ervaring met BIO-SIL

“BIO-SIL, dat is echt fantastisch spul”
Douwe Mulder

Aan het woord is Douwe Mulder, voormalig bedrijfsleider op het bedrijf van Schep Holsteins in Zandhuizen. Douwe is 3 jaar herdsmanager geweest op een groot melkveehouderijbedrijf in het voormalige Oost-Duitsland. Daar worden ruim 1.100 koeien gemolken en het bedrijfsgemiddelde ligt boven de 10.500 liter per koe. De twee belangrijkste punten die debet zijn aan deze goede prestatie zijn koecomfort en voeding. Op het bedrijf in Duitsland is veel aandacht voor koecomfort, o.a. een met zand gevuld ligbed en optimale ventilatie zorgen voor een tevreden en top producerende koe. Bij de voeding is het van belang de ruwvoeropnamecapaciteit van de koe maximaal te benutten. De basis hiervoor is een gezonde pens die zorgt voor een optimaal microbieel eiwit- en vitaminevorming. Naast hoogwaardig krachtvoer produceert een melkkoe met een jaarproductie van 12.000 liter meer melk uit ruwvoer dan een koe die 8.000 liter geeft. Ze zal dit alleen kunnen realiseren als de kwaliteit en smakelijkheid hiervan goed is.

Een aantal jaren geleden is op het bedrijf in Duitsland een proef gedaan met BIO-SIL in mais. Twee silo’s werden gevuld met BIO-SIL behandelde mais en twee silo’s zonder BIO-SIL. Het verschil was overduidelijk! De behandelde mais was frisser en had een betere geur waardoor de koeien hiervan beduidend meer vraten dan van de onbehandelde mais. De conservering verloopt door de toepassing van BIO-SIL veel sneller waardoor er minder broei, ammoniak, azijnzuur en rottingsbacterien in het voer zitten. Hierdoor zijn de kuilverliezen aanzienlijk lager. Om deze reden wordt in Duitsland al jaren standaard BIO-SIL bij het inkuilen van gras en mais toegevoegd. In Zandhuizen worden nu ca. 400 melkkoeien gemolken met een gemiddelde productie van 9.700 kg. Er zijn plannen om de veestapel uit te breiden. We zullen ook hier op rendement gaan boeren, een zo hoog mogelijk bedrijfsresultaat, dat is wat uiteindelijk telt. De melkprijs is minimaal beïnvloedbaar dus moeten we de kostprijs zo laag mogelijk houden voor een goed resultaat. De melk moet, om het maar anders te zeggen zo goedkoop mogelijk in de tank. Om dit te bereiken moeten we ervoor zorgen dat de productiemiddelen, de melkkoeien gezond en in staat zijn om meerdere jaren veel melk te geven. Om deze doelen te bereiken voegen we bij alle ruwvoerkuilen die we maken BIO-SIL toe. Het is een zeer praktisch gemakkelijk te gebruiken middel, en omdat de loonwerker al beschikte over de juiste doseerapparatuur kostte het weinig moeite om er ook in Nederland me te beginnen. ‘In de toekomst zal ik gebruik blijven maken van BIO-SIL want we willen alleen superkwaliteit ruwvoer voor onze koeien’. Voordat we afsluiten zegt Douwe: ‘vergeet je niet het Stretchfolie te vermelden. We gebruiken het als eerste laag op de gras- en maiskuilen en daarnaast komt het op de perspulp. Er zijn nagenoeg geen verliezen! Dat is echt fantastisch spul!’.